טופס בקשה להלוואה לשכירים ועצמאים

תנאים לקבלת הלוואה בריבית בנקאית: 
☑ מנהל חשבון בנק תקין
☑ מחזיק בפנקס צ'קים או כרטיס אשראי
☑ שכר חודשי מינימום של 5000 שח
☑ מעל גיל 25
☑ תושב הארץ

פרטי מבקש ההלוואה

שכר והכנסות נוספות של מבקש ההלוואה

הוצאות כספיות

פרטים פיננסיים של מבקש ההלוואה

פרטי ההלוואה המבוקשת